Musik & jämställdhet – Fast forward med hjälp av studiecirklar?

Musikbranschens deltagare i höstens studiecirkel ”Musik & jämställdhet – Fast forward” berättar om sin fördjupning i kvinnliga artisters förutsättningar och upplevelser. Vad har gruppens samtal och diskussioner kring utvalda avsnitt i podden Skaparna lett till i förståelsen av kvinnors villkor och i form av nya idéer inför framtiden?
This panel will be held in Swedish.