Musik & jämställdhet – Fast Forward!

Varje sommar räknas huvuden på Sveriges festivaler – hur många män respektive kvinnor står på scen? Varje år vet vi alla det nedslående svaret i förväg. Och kikar vi in i musikbranschens styrelserum är det oftast ännu sämre ställt. Musikbranschen i Sverige är långt ifrån jämställd. Alla som på ett eller annat sätt jobbar i musikbranschen vet om att det ser ut så här.
Men varför går förändringen så långsamt och hur kan vi gå snabbare framåt? Vilka har makten att påverka utvecklingen? Helt enkelt: hur går vi från ord till handling?
I dagarna lanserar Studiefrämjandet studiecirkeln ”Skapelsen” som utgår ifrån SKAP:s uppmärksammade satsning SKAPELSEN som hade mål att skriva om musikhistorien genom att lyfta fram musikhistoriens alltför osynliga kvinnor (skapelsen.com). I tillhörande podcasten som spelades in under 2015 berättar bland andra Silvana Imam, Lisa Ajax, Dolores Haze, Robyn och Maxida Märak sin egen musikhistoria. Vi tror att många av nycklarna till att förstå strukturerna kring ojämställdheten i musikvärlden finns i deras berättelser.
I den pilotstudiecirkel som startar under februari ingår personer med nyckelpositioner i den svenska musikbranschen. När pilotcirkeln är avslutad så kommer studiecirkeln med tillhörande studieplan att lanseras för allmänheten via Studiefrämjandet.